Simpozion

18 NOIEMBRIE 2022: TEMA SIMPOZIONULUI:

“EDUCAŢIA ŞI NOILE TEHNOLOGII IT ÎN EUROREGIUNE”

SECŢIUNILE

 • SECŢIUNEA A (PRODUSE SOFTWARE, PROGRAME, PROIECTE);
 • SECŢIUNEA B (METODOLOGII, STRATEGII, MANAGEMENT EDUCAŢIONAL)

ARIA TEMATICĂ ŞI SUBIECTE

 • MODELE ŞI METODOLOGII
 • TEHNICI DE PREDARE – INVĂŢARE INOVATIVE
 • TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN METODOLOGIA DIDACTICĂ
 • EDUCAŢIA ŞI INFORMATICA ÎN ŞCOLILE DIN EUROREGIUNE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE BAZATE PE INTERNET ÎN EDUCAŢIE
 • COLABORARE ÎN E-LEARNING
 • CONCEPT ŞI DEZVOLTARE DE CURSURI ON-LINE
 • PROCESAREA INFORMAŢIEI ŞI A CUNOŞTINŢELOR
 • MODELE COGNITIVE ŞI SISTEME INTELIGENTE
 • ALGORITMI ŞI PROGRAMARE PENTRU MODELARE

 

 • TEHNOLOGII
 • TEHNICI INOVATIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE BAZATE PE INTERNET
 • INSTRUMENTE DE EDUCAŢIE STANDARDIZATĂ
 • TEHNICI DE EDUCAŢIE BAZATE PE INTERNET, REALITATE VIRTUALĂ
 • NOI TEHNICI PENTRU E-LEARNING
 • TEHNICI EDUCAŢIONALE
 • E-LEARNING ŞI MOBILITATE. APLICAŢII ALE TEHNOLOGIEI COMUNICAŢIILOR
 • GRAFICĂ CU AJUTORUL CALCULATORULUI; GEOMETRIE CU AJUTORUL CALCULATORULUI
 • MEDII VIRTUALE INTELIGENTE

 

 • SOLUŢII SOFTWARE
 • NOI SOLUŢII SOFTWARE PENTRU EDUCAŢIE
 • NOILE MEDII DE PROGRAMARE ÎN EDUCAȚIE
 • SOFTWARE ŞI MANAGEMENT PENTRU EDUCAŢIE
 • APLICAŢII ALE REALITĂŢII VIRTUALE ÎN EDUCAŢIA BAZATĂ PE INTERNET
 • APLICAŢII BAZATE PE INTERNET, REALITATE VIRTUALĂ, GRAFICĂ PE CALCULATOR ÎN EDUCAŢIA DIN DOMENIUL AFACERILOR, AL MEDICINEI, INDUSTRIEI SAU ALTE ŞTIINŢE
 • APLICAŢII EDUCAŢIONALE DE TRANSFER MULTIMEDIA ÎN TIMP REAL
 • LABORATOARE ŞTIINŢIFICE BAZATE PE INTERNET ŞI LABORATOARE VIRTUALE
 • SOFTWARE PENTRU REALITATEA VIRTUALĂ ŞI INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ

 

 • MODELUL EDUCAŢIONAL
 • CURRICULUM ÎN FORMAT DIGITAL, APLICAŢII PENTRU COLABORARE, SOFTWARE PENTRU ELEVI, SOFTWARE PENTRU PROFESORI
 • METODE EDUCAŢIONALE ÎMBUNĂTĂŢITE, METODE INTERACTIVE ŞI DE COLABORARE PENTRU A AJUTA PROFESORII SĂ INTRODUCĂ ÎN PLANURILE DE LECŢII TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI PENTRU A AJUTA ELEVII SĂ ÎNVEŢE ORICÂND ŞI ORIUNDE
 • DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, APLICAŢII LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU A AJUTA PROFESORII SĂ-ŞI ÎNSUŞEASCĂ COMPETENŢE TIC
 • CONECTIVITATE ŞI TEHNICĂ, PROIECTE DE GRUP ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA COMUNICĂRII ÎNTRE PROFESORI, ELEVI, PĂRINŢI ŞI ADMINISTRATORI. 

Comitetul de organizare va elabora până la deschiderea Simpozionului, CD-ul cu lucrările validate.

Înregistrarea participanţilor se realizează online aici.

Tehnoredactarea lucrărilor trebuie să se realizeze şi să se trimită până la 14 noiembrie 2022 conform cu “Formatului de tehnoredactare a lucrării”;

Tehnoredactarea lucrării sa va face numai în format .DOC/DOCX şi trebuie să aibă minim 2 pagini şi maxim 18 pagini.

În cazul lucrărilor cu autori elevi este obligatoriu ca acestea să aibă îndrumător un cadru didactic din mediul preuniversitar sau universitar.

Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării.

 

Documente